S.C. MEDICUL CASEI S.R.L.

PROTECTIA DATELOR PERSONALE (GDPR)

Prin solicitarea dv.de a efectua investigatii medicale in cadrul S.C. MEDICUL CASEI SRL va exprimati acordul ca datele dv sa fie preluate/prelucrate si stocate conform prevederilor legale specifice din domeniul sanatatii.

Datele colectate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este strict necesarpentru derularea actului medical/prestarea serviciului medical de catre S.C. MEDICUL CASEI SRL.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre S.C. MEDICUL CASEI SRL se doreste a fi facuta doar in scopul in care datele dv. au fost preluate, fara a fi prelucrate si pentru un scop secundar care este incompatibil cu scopul principal pentru care datele dvs. personale sunt inițial colectate.

Dezvaluirea datelor dvs. personale catre împuterniciții noștri are la bază contracte scrise sau un temei legal.

Datele dvs. personale sunt transferate de la / și către terțe părți care prelucrează datele personale în numele nostru, adica laboratoarele partenere (IDS Laboratories si CMMH SRL), CASMB, CNAS, doar pe teritoriul Romaniei.

Măsurile de securitate pe care le-am pus în practică sunt de natură a asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal. Ne asigurăm că personalul nostru este responsabil pentru prelucrarea sigură a datelor cu caracter personal. Controlăm accesul la datele personale pe care le deținem și controlăm faptul că numai persoanele care au dreptul de a accesa datele personale deținute pot accesa aceste date si organizam sesiuni interne de discutii in legatura cu Protectia datelor cu caracter personal.

În cazul in care va confirmăm faptul ca va procesam datele personale, veți primi acces la acestea, daca solicitați un astfel de acces. De asemenea, veți primi o copie a acestor date, daca solicitați o astfel de copie.

Aveți dreptul sa va opuneți prelucrarii datelor dvs. personale. Daca veți exercita acest drept vom înceta prelucrarea datelor dvs., dar în cazul în care prelucrarea are loc în baza unei obligații legale (de exemplu raportarea cu /catre CAS, CNAS, psihiatrie, etc.), aceasta prelucrare va continua. Aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale. La cererea dumneavoastra vom șterge fara întârzieri nejustificate datele dvs. personale pe care le prelucrăm, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau va prelucrăm datele în baza unui interes legitim asupra caruia prevaleaza obiecția dvs. și nu există alt temei pentru prelucrare.

Aceasta nota de informare este elaborată în temeiul Legii nr. 677/2001 (care implementează Directiva 95/46/CE) și va fi in mod dinamic adaptata la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor, aplicabil de la 25 mai 2018.

S.C. MEDICUL CASEI S.R.L.

Bucuresti

CONTACT

E-mail: mediculcasei2003@yahoo.com

Website: www.mediculcasei2003.ro